JAN Facilities benoemd tot Brabants Besten: Innovatief werkgeverschap in de schijnwerpers

Op 6 februari kreeg JAN Facilities de eer om toe te treden tot de prestigieuze groep van Brabants Besten, een initiatief van Innovatief Werkgeverschap van de Provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen kondigde de benoeming aan, waarbij JAN Facilities werd geprezen voor haar toewijding aan inclusief werkgeverschap.

Brabants Besten is een groep vooruitstrevende bedrijven in Brabant die een grote rol vervullen in het creëren van een inclusieve werkomgeving, een leven lang ontwikkelen en sociale innovatie. Ondernemers van deze bedrijven koppelen betrokken werkgeverschap aan de economie van morgen, en vertalen dit vervolgens naar positieve bedrijfsresultaten. In hun voorbeeldfunctie stimuleren zij andere Brabantse ondernemers om proactief in te spelen op economische, technologische, sociaal-culturele en demografische ontwikkelingen. Zo verbeteren ze de kwaliteit van ondernemen en vergroten de concurrentiekracht van Brabant.

“Voor JAN Facilities staat ‘buiten gewoon werk’ centraal. Wij kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.”

Innovatief werkgeverschap bij JAN Facilities

JAN Facilities werd specifiek erkend binnen de categorie van Inclusief werkgeverschap. Gijs van Doorn, directeur van de BanGroep, waar JAN Facilities onderdeel van is, benadrukt het belang van diversiteit op de werkvloer en het streven naar continue ontwikkeling:

“De BanGroep bestaat uit een achttal bedrijven, allen actief in de bouw- en vastgoedsector. Om ’toekomstbestendig’ te zijn, moeten de bedrijven voortdurend in ontwikkeling blijven, zowel onze medewerkers als de organisaties zelf. Het is mijn taak om hier sturing aan te geven. We stimuleren daarbij diversiteit op de werkvloer. Daarin zijn we zeker geen standaard of traditioneel bedrijf.”

JAN Facilities is één van de acht organisaties binnen de BanGroep en ontstaan vanuit de behoefte om de bouw- en vastgoedketen volledig te kunnen bedienen. Van ‘ontwikkelen, bouwen, onderhouden, verhuren, beheren én faciliteren. Maar de oprichting van JAN was niet alleen een stap ingegeven door operationele vereisten, maar ook door de wens om diversiteit op de werkvloer te bevorderen. Dit brengt namelijk een frisse dynamiek met zich mee en wij geloven dat dit onze bedrijvengroep versterkt.”

Buitengewoon werk

De missie van JAN Facilities is om op maat gemaakte facilitaire diensten te leveren, met een focus op het ontzorgen van opdrachtgevers in de vastgoedsector. Het bedrijf gelooft in inclusief werkgeverschap en zet zich actief in voor arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

“Voor JAN Facilities staat ‘buiten gewoon werk’ centraal,” aldus Gijs van Doorn. “Onze medewerkers, met en zonder een afstand tot de arbeidsmarkt, verrichten ‘gewoon’ werk zoals anderen. Wij kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een onderdeel van ons sociaal ondernemerschap. Het past in onze ambitie om te groeien als inclusieve organisatie waarbij wij in staat zijn om mensen met een arbeidsbeperking op te nemen en duurzaam in dienst te houden.

Voorbeeldfunctie

De toekenning van de titel ‘Brabants Besten’ is niet alleen een erkenning voor de inspanningen van JAN Facilities, maar dient ook als inspiratie voor andere ondernemers om actief bij te dragen aan een inclusieve en dynamische arbeidsmarkt in Brabant. Gijs benadrukt: “Bij JAN werken we met een buitengewoon diverse groep mensen. Mijn advies is dan ook om samen te werken, bij voorkeur met mensen van wie je iets kunt leren. Samenwerking met andere ondernemers en het ‘sociaal landschap’ is hierbij belangrijk.” Met de voorbeeldfunctie in gedachten, zal JAN in de komende periode meer delen over uitdagingen en kansen binnen het sociale landschap.

jan-facilities-brabants-besten